24.01.2020.

Iestādes nosaukums:

Rīgas 4. pamatskola

Vakances amats:

Pirmsskolas izglītības skolotājs / -a

Darba pienākumi:

Saskaņā ar amata aprakstu (plānot un organizēt pedagoģisko procesu, veidot sadarbību ar bērnu vecākiem).

Prasības kandidātiem:

Pirmsskolas izglītības skolotājai MK Nr.569 noteikumos noteiktā izglītība, speciālajā izglītībā vai B sertifikāts  speciālajā izglītībā (72 stundu apjomā) – varbūt arī studiju programmas “Speciālās izglītības skolotājs” students

Piedāvājums:

750,00 Euro par pilnu amata slodzi pirms nodokļu nomaksas,  papildus 15% par darbu īpašos apstākļos. Piedāvājam sabiedriskā transporta atvieglojumi un ikgadējo atvaļinājumu vasarā.

Piezīmes: 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

10.10.2019.

Iestādes nosaukums

Rīgas 4. pamatskola

Vakances amats

      Speciālās izglītības skolotājs/-a

Prasības kandidātiem

* augstākā pedagoģiskā izglītība speciālajā izglītībā vai B sertifikāts 

    speciālajā izglītībā (72 stundu apjomā) – varbūt arī studiju

    programmas “Speciālās izglītības skolotājs” students;

* profesionālā pilnveide ar bērniem ar speciālām vajadzībām;

* vēlme apgūt jaunas mācību metodes, iesaistīties dažādos projektos;

* radošums, iniciatīva un spēja būt elastīgam;

* augsta atbildības sajūta un precizitāte;

* ļoti labas prasmes darbā ar jaunām informācijas tehnoloģijām;

* prasme un vēlme strādāt komandā.

Piezīmes

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv  Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

10.10.2019.

Iestādes nosaukums

Rīgas 4. pamatskola

Vakances amats

      Internāta skolotājs/-a

Prasības kandidātiem

* augstākā pedagoģiskā izglītība speciālajā izglītībā vai B sertifikāts

   speciālajā izglītībā (72 stundu apjomā) – varbūt arī students;

* vēlama profesionālā pieredze specialitātē;

* profesionālā pilnveide ar bērniem ar speciālām vajadzībām;

* vēlme apgūt jaunas mācību metodes, iesaistīties dažādos projektos;

* radošums, iniciatīva un spēja būt elastīgam;

* augsta atbildības sajūta un precizitāte;

* ļoti labas prasmes darbā ar jaunām informācijas tehnoloģijām;

* prasme un vēlme strādāt komandā.

Piezīmes

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv  Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

6.09.2019.

Iestādes nosaukums

Rīgas 4. pamatskola

Vakances amats

  1. Speciālās izglītības skolotājs/-a

  2. Mūzikas terapeits

  3. Pedagoga palīgs

  4. Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs /-a

Darba pienākumi

Saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

Piedāvājums

Algas likme: 750 euro, papildus 15% par darbu īpašos apstākļos.

Piezīmes

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv  Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

12.08.2019.

Iestādes nosaukums

Rīgas 4. pamatskola

Vakances amats

  1. Speciālās izglītības skolotājs/-a

  2. Mūzikas terapeits

  3. Pedagoga palīgs

  4. Interešu izglītības/-a (“Deju pulciņš”)

Darba pienākumi

Saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

Piedāvājums

Algas likme: 750 euro, papildus 15% par darbu īpašos apstākļos.

Piezīmes

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv  Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

12.06.2019.

Iestādes nosaukums:

Rīgas 4. pamatskola

 

Vakances amats:

 Sociālais aprūpētājs

 

Darba pienākumi:

Saskaņā ar amata aprakstu.

 

Prasības kandidātiem:

Latviešu valodas prasmes augstākajā pakāpē.

 

Piedāvājums:

1.0 slodze. Algas likme 450 euro.

 

Piezīmes: 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

12.06.2019.

Iestādes nosaukums:

Rīgas 4. pamatskola

 

Vakances amats:

 Pediatrs (pirmsskolas grupās)

 

Darba pienākumi:

Saskaņā ar amata aprakstu.

 

Prasības kandidātiem:

Latviešu valodas prasmes augstākajā pakāpē.

 

Piedāvājums:

0.5 slodze. Algas likme 450 euro.

 

Piezīmes: 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

12.06.2019.

Iestādes nosaukums:

Rīgas 4. pamatskola

 

Vakances amats:

 Sociālais aprūpētājs

 

Darba pienākumi:

Saskaņā ar amata aprakstu.

 

Prasības kandidātiem:

Latviešu valodas prasmes augstākajā pakāpē.

 

Piedāvājums:

1.0 slodze. Algas likme 450 euro.

 

Piezīmes: 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

12.06.2019.

Iestādes nosaukums:

Rīgas 4. pamatskola

 

Vakances amats:

 Lietvedis

 

Darba pienākumi:

Saskaņā ar amata aprakstu.

 

Prasības kandidātiem:

Latviešu valodas prasmes augstākajā pakāpē.

 

Piedāvājums:

0.5 slodze. Algas likme 245 euro.

 

Piezīmes: 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

12.06.2019.

Iestādes nosaukums:

Rīgas 4. pamatskola

 

Vakances amats:

 Skolotāja palīgs (pirmsskolas grupās)

 

Darba pienākumi:

Saskaņā ar amata aprakstu.

 

Prasības kandidātiem:

Latviešu valodas prasmes augstākajā pakāpē.

 

Piedāvājums:

1.0 slodze. Algas likme 504 euro.

 

Piezīmes: 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

12.06.2019.

Iestādes nosaukums:

Rīgas 4. pamatskola

 

Vakances amats:

 1. Virtuves darbinieks

2. Sētnieks

 

Darba pienākumi:

Saskaņā ar amata aprakstu.

 

Prasības kandidātiem:

Latviešu valodas prasmes augstākajā pakāpē.

 

Piedāvājums:

0.25 slodze. Algas likme 108 euro.

 

Piezīmes: 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

12.06.2019.

Iestādes nosaukums:

Rīgas 4. pamatskola

 

Vakances amats:

 Ēkas uzraugs

 

Darba pienākumi:

Saskaņā ar amata aprakstu.

 

Prasības kandidātiem:

Latviešu valodas prasmes augstākajā pakāpē.

 

Piedāvājums:

0.45 slodze. Algas likme 194 euro.

 

Piezīmes: 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

12.06.2019.

Iestādes nosaukums:

Rīgas 4. pamatskola

 

Vakances amats:

 Struktūrvienības vadītājs / -a

 

Darba pienākumi:

Saskaņā ar amata aprakstu.

 

Prasības kandidātiem:

Latviešu valodas prasmes augstākajā pakāpē.

 

Piedāvājums:

1.0 slodze. 

 

Piezīmes: 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

12.06.2019.

Iestādes nosaukums:

Rīgas 4. pamatskola

 

Vakances amats:

1.Pirmsskolas izglītības skolotājs / -a

2. Pirmsskolas latviešu valodas skolotājs / -a

3.  Pirmsskolas sporta skolotājs / -a

4. Logopēds

5. Struktūrvienības vadītājs / -a

Darba pienākumi:

Saskaņā ar amata aprakstu.

 

Prasības kandidātiem:

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

 

Piedāvājums:

Atbilstoši normatīviem aktiem

 

Piezīmes: 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

12.06.2019.

Iestādes nosaukums:

Rīgas 4. pamatskola

 

Vakances amats:

Pirmsskolas izglītības iestādes medicīnas māsu

Darba pienākumi:

Saskaņā ar amata aprakstu.

 

Prasības kandidātiem:

Latviešu valodas prasmes augstākajā pakāpē.

 

Piedāvājums:

Atbilstoši normatīviem aktiem

 

Piezīmes: 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: r4sips@riga.lv Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

skolas-soma-300x148.jpg

Tālrunis:67524019 /   r4sips@riga.lv  /  Tirzas iela 2, Rīga, LV - 1024

© 2014 by Rīgas 4. pamatskola