15. jūnijā

noslēdzās Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas īstenotais projekts

„Sports - izaugsmei un vienlīdzībai”.

 

     Projekts tika finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

    Projekts tika uzsākts 2016. gada 1. aprīlī. Tā mērķis bija ar sporta pasākumiem veidot iecietīgu un jebkādu diskrimināciju izslēdzošu sabiedrības attieksmi pret bērniem ar speciālām vajadzībām, projektā iesaistot Juglas vidusskolas skolēnus. Projekts palīdzēja attīstīt empātiju un toleranci pret vienaudžiem un pieaugušajiem ar funkcionāliem un garīgās attīstības traucējumiem. Projekta aktivitātes bija kā impulss, lai bērni, kas pārstāv dažādas sabiedrības grupas, uzsāktu veidot savstarpējas izpratnes un cieņpilnas attiecības. Ar projekta palīdzību tika izveidoti pirmie kontakti starp Juglas vidusskolas skolēniem un mūsu skolas audzēkņiem ar speciālām vajadzībām.

     Kā turpinājums projektam ir paredzēts kopā ar Juglas vidusskolas skolēniem rīkot aktivitātes, kuru laikā skolēni izveidos ciešākus kontaktus un savstarpēju draudzību. Tas veicinās mūsu skolas jauniešu integrāciju sabiedrībā, iemācoties sadarboties ar apkārtējiem cilvēkiem un gūstot apstiprinājumu savām spējām.

     Precīzāks plāns tiks izstrādāts, uzsākot jauno mācību gadu. Pašreiz ir panākta savstarpēja vienošanās starp skolām par uzsāktā darba turpinājumu. Pasākumus veidosim, balstoties uz kopā darbošanās principu, caur sporta aktivitātēm, kopējiem kultūras un atpūtas pasākumiem.

     Daloties iespaidos par projektu ar paraolimpiešiem, guvām apstiprinājumu projekta lietderībai. Esam vienojušies pēc Rio Olimpiskajām spēlēm turpināt sadarbību.

     Projekta laikā tika novadīti 3 pasākumi:

  • 12. maijā notika sportisko aktivitāšu diena mūsu skolā ar Juglas vidusskolas un Latvijas vadošo paraolimpiešu piedalīšanos, kuras laikā paraolimpiskais čempions Aigars Apinis ar motivējošu uzrunu sveica skolēnus un pastāstīja par savu ceļu uz panākumiem;

  • 24. maijā skolā norisinājās „Aerobikas karuselis” Latvijas Veselības nedēļas ietvaros, kura laikā notika aerobikas aktivitātes „Visa skola kopā” sporta laukumā un nodarbības atsevišķām klasēm sporta zālē, kā arī volejbola spēle starp skolēniem un skolotājiem āra volejbola laukumā;

  • 8. jūnijā norisinājās projektā paredzētā aktivitāte spēles „Boccia diena” skolas vasaras nometnes ietvaros. Aktivitātes mērķis bija paplašināt interesi par „Boccia” spēli, jo tā dod iespēju dažādu vecumu un līmeņu bērniem līdzvērtīgi sacensties savā starpā.

    Projekta laikā tika veikti ieplānotie publicitātes pasākumi, ievietojot informāciju līdzdarbības organizāciju mājas lapās. Projekta galvenās aktivitāšu dienas pasākumi tika atspoguļoti Latvijas Sabiedrisko mediju LTV7 ziņu pārraides sižetā.

skolas-soma-300x148.jpg

Tālrunis:67524019 /   r4sips@riga.lv  /  Tirzas iela 2, Rīga, LV - 1024

© 2014 by Rīgas 4. pamatskola