Izglītojamie tiek uzņemti skolā visa mācību gada laikā. Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma.

Mācības notiek:

Latviešu valodā

Krievu valodā

      Arodklasēs uzņem izglītojamos, kas:

 

  • beiguši speciālās izglītības iestādes 9. klasi;

 

  • mācījušies vispārējās izglītības skolā pēc speciālās izglītības programmas.

Iestājoties skolā nepieciešami šādi dokumenti:

-   skolas direktora adresēts iesniegums

- valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums

-  dzimšanas apliecība un/vai pase

-  bērna medicīniskā karte:

             · nepilngadīgiem veidlapa Nr.026/u 

             · pilngadīgiem veidlapa Nr.027/u 

- potēšanas karte (veidlapa Nr.063/u)

- izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm)

- apliecība par pamatizglītību (stājoties arodklasē)

skolas-soma-300x148.jpg

Tālrunis:67524019 /   r4sips@riga.lv  /  Tirzas iela 2, Rīga, LV - 1024

© 2014 by Rīgas 4. pamatskola