Latvijas skolas soma   arī mums!

 

 Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā Latvijas valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

 

Programma „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes  nacionālo identitāti,  pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti,  attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci,  paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

 

/

 

Rīgas 4. speciālā internātpamatskola minētā projekta ietvaros 2018./2019. mācību gada 1.semestrī piedāvās iespēju piedalīties visiem skolas izglītojamiem vismaz vienā no plānotajām aktivitātēm:

  1. mācību stundas ( muzejpedagoģijas nodarbības)  Turaidas muzejrezervātā,

  2. mācību stundas ( muzejpedagoģijas nodarbības)  Latvijas Dabas muzejā,

  3. Valsts leļļu teātra izrāde (izbraukuma izrāde).

 

Līdz ar to plānojam realizēt sekojošas jomas:

Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības (1),

Latvijas daba un kultūrainava (2),

Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes (3).

 

Par  iespaidiem un atgriezenisko saikni, kā arī par plānotajām un realizētajām 2.semestra aktivitātēm ziņosim vēlāk.  Projektu „Latvijas skolas soma” paredzēts realizēt līdz 2021.gadam.

skolas-soma-300x148.jpg

Tālrunis:67524019 /   r4sips@riga.lv  /  Tirzas iela 2, Rīga, LV - 1024

© 2014 by Rīgas 4. pamatskola