Fotogrāfijas pasaulei nav robežu un ir zināmi daudzi pazīstami cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas strādā mediju jomā. Prasmes fotografēt un apstrādāt fotogrāfiju, izmantojot datorprogrammas, var veicināt jauniešu integrāciju sabiedrībā un sniegt viņiem jaunas izaugsmes iespējas.

 

Projekta galvenais mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem ar īpašām vajadzībām apgūt fotogrāfijas mākslu.

 

Finansējuma avots ir Eiropas Savienības fondi.

Finansējošās programmas nosaukums: Igaunijas–Latvijas–Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007-2013. Šajā projektā piedalās Rīgas, Viborgas, Sanktpēterburgas un Pleskavas pilsētas. Par projektu mūsu valstī atbild Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. 

 

Projekta mērķa grupa ir skolēni, jaunieši ar īpašām vajadzībām – ar dzirdes, redzes un garīgās attīstības problēmām, uzvedības problēmām un jaunieši no nelabvēlīgām vai mazturīgām ģimenēm, Rīgas skolu un dienas centru pedagogi.

 

Projektā sadarbojas  Rīgas 4. speciālo pamatskolu, Rīgas 3. speciālo internātpamatskolu, Rīgas 1. speciālo internātpamatskolu, Rīgas speciālā pamatskola-attīstības centru, Rīgas speciālo internātpamatskola bērniem ar dzirdes traucējumiem un Strazdumuižas internātvidusskolu- attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem- tie ir bērni ar dzirdes, redzes un garīgās attīstības traucējumiem, kā arī sadarbības partneriem no Krievijas un Igaunijas. 

 

Projekta ietvaros notikušas sekojošas aktivitātes:

· pedagogu sagatavošana, organizējot viņiem seminārus un praktiskās darbnīcas, ko vadīs profesionāli fotogrāfi un  vieslektori;

· praktiskās nodarbības jauniešiem;

· foto nometne, kur tiks pielietotas iegūtās zināšanas un izveidota projekta gaitā tapušo darbu izstāde;

· projekta mājas lapa, kurā dalībnieki varēs izvietot savas virtuālās izstādes;

· jauniešu radīto fotogrāfiju izstāde Rīgas Mākslas telpā.

 

Projekta galvenie mērķi ir:

1) atbalstīt jauniešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā;

2) veicināt jaunu profesionālu iemaņu iegūšanu jauniešiem ar īpašām vajadzībām;

3) dot iespēju pedagogiem apgūt jaunas darba iemaņas, celt profesionālo kvalifikāciju.

 

 

skolas-soma-300x148.jpg

Tālrunis:67524019 /   r4sips@riga.lv  /  Tirzas iela 2, Rīga, LV - 1024

© 2014 by Rīgas 4. pamatskola