Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

   Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Tā ir starptautiska iniciatīva, kurā ik gadu piedalās vairāk kā desmit miljoni skolēni visā pasaulē organizējot pasākumus, kuros jaunieši aktualizē jautājumus par videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī iesaista pasākumos sabiedrību. Ierasts, ka Rīcības dienas notiek novembrī. 

International project 
"WORLD OF ART"   
LIKTEŅUPES DZIESMA
 2018. "Latvijas dziesma"             
 2017. "Šķīru gaisu dziedādama"  
 2016. "Skan Latvijas dziesma"  
 2015. "Likteņupes dziesma"   
 2014. "Zemes un Uguns tikšanās"
 2013. "Uguns dziesma"   
 2012. "Zemes dziesma"    
RD IKSD ATBALSTĪTS PROJEKTS
"Sports - izaugsmei un vienlīdzībai"      2017. 
                                                                     2016. 
RD IKSD ATBALSTĪTS PROJEKTS "Ikdiena lauku sētā"      ( 2014.)
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma
„Fotogrāfija jauniešiem - fotogrāfijas mākslas pieejamība jauniešiem ar speciālajām vajadzībām” (2012 - 2014)
COMENIUS
"Mēs spēlējamies, Mēs mācāmies, Mēs zinām!" (2011. - 2013.)
COMENIUS
"Eiropas īpašie mākslinieki" (2009.- 2011.)
SOCRATIS
" Mēs dzīvojam un strādājam Eiropā" (2003 - 2006)
skolas-soma-300x148.jpg

Tālrunis:67524019 /   r4sips@riga.lv  /  Tirzas iela 2, Rīga, LV - 1024

© 2014 by Rīgas 4. pamatskola