Ergoterapija ir viena no rehabilitācijas nozarēm, kas veicina personas iesaistīšanos sev nozīmīgās ikdienas nodarbēs, tādējādi veicinot neatkarību, veselību un labklājību.

Ergoterapeits palīdz

  • atgūt spēju pašam aprūpēt sevi;

  • uzlabot konkrētas fiziskās funkcijas.

Skolā realizētā rehabilitācijas programma ar ergoterapijas elementiem paredz individuālu darbu ( 20-40 minūtes, ņemot vērā bērna attīstības individuālās īpatnības un vajadzības).

Šajā darbā būtiski ir nodrošināt:

  • sensori motoro sfēru - sīkās motorikas attīstīšanu, abu roku kustību koordināciju;

  • redzes - roku kustību koordināciju, apkārtējās vides uztveri, sociālo pieredzi.

Ar dažādu trenažieru un palīglīdzekļu palīdzību tiek veicinātas pirkstu, plaukstu, visas rokas koordinētas kustības. Mācāmies satvert, pārvirzīt, nolikt priekšmetus. Vingrināmies siet, vīt, izlocīt, utt.. Veicinām iemaņas izmantot un diferencēt dažādas maņas: tausti, ožu, dzirdi, redzi.

skolas-soma-300x148.jpg

Tālrunis:67524019 /   r4sips@riga.lv  /  Tirzas iela 2, Rīga, LV - 1024

© 2014 by Rīgas 4. pamatskola