Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvāldību skolā , jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties. Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī apliecinājums par prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.

Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 49 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Ekoskolas sniedz iespēju skolniekiem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.

                                                                                                                

  

      Rīgas 4.speciālās internātpamatskola 2018./2019. mācību gadu uzsāks ar pilsoniskās līdzatbildības akciju  „Izglāb papīru!”

      Nākotnes veidošana slēpjas sīkos, ikvienam paveicamos darbos, un mēs vēlamies  audzināt paaudzi, kas saprot šo darbu nepieciešamību.   Tādēļ šogad kopā mācīsimies un praktiski darbosimies, lai varētu sniegt papīram „otru dzīvi”.    2018./19.mācību gada skolas projekta  galvenais uzdevums: 1) bērniem iemācīt, kā rodas papīrs, cik tas ir daudzveidīgs, cik daudz papīra mēs iztērējam nevajadzīgi un nelietderīgi, un cik daudz laba mēs varam izdarīt, uzdāvinot papīram vēl vienu iespēju, 2) praktiski ikdienas uzdevumi papīra šķirošanā.

Mēs negribam  tikai stāstīt, cik labi ir saudzēt dabu, mēs gribam iedvesmot, iesaistīt un aizraut!

Aicinam arī vecākus aktīvi  iesaistīties skolas  Vides projekta aktivitātēs, jo, tikai redzot vecāku piemēru un atbalstu, skolēns apgūs jaunas dzīves vērtības!  Pilsoniska līdzatbildība nav tikai pieaugušo daļa, tā nav tikai dalība deputātu vēlēšanās.  Pilsoniska  līdzatbildība  - tā ir katra pilsoņa  praktiska darbošanās, lai kaut ar mazumiņu, bet praktiski mēs uzlabotu savu vidi vispirms skolā un  mājās, tad pilsētā un  valstī!    

skolas-soma-300x148.jpg

Tālrunis:67524019 /   r4sips@riga.lv  /  Tirzas iela 2, Rīga, LV - 1024

© 2014 by Rīgas 4. pamatskola