SOCIĀLAIS PEDAGOGS
PSIHOLOGS

Skolas sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās. Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem. Jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā. Psihologs nav mediķis un neizraksta zāles. Psihologs ievēro konfidencialitāti.

LOGOPĒDS (Kr. val.)
LOGOPĒDS (Lat. val.)

Logopēdija ir mācību priekšmets, kurā skolotājs palīdz  tiem skolēniem, kuriem nav izveidojusies pareiza dzimtās valodas skaņu izruna , kā arī tiem bērniem, kam ir lasīšanas vai rakstīšanas problēmas. Pētījumi rāda, ka vislabākie rezultāti valodas attīstībā ir panākami, ja ar bērnu logopēds uzsāk nodarbības pēc iespējas agrīnākā dzīves periodā.

 

AprA.jpg

  Mūsu skolā bērnu ar speciālām  vajadzībām mācību procesa priekšplānā kā galvenais tiek izvirzīts nevis tradicionālais mācību process, bet gan attīstošais  un audzinošais darbs:

  • formēt pozitīvi emocionālo attieksmi pret sevi un apkārtējo vidi;

  • veicināt interesi par darbības procesu un tās rezultātiem;

  • veicināt vēlmi atainot īstenību ar dažādiem paņēmieniem;

  • veidot prasmi attiecināt reālo objektu  vai notikumu ar atbilstošo atainojumu.

ERGOTERAPIJA   lasīt vairāk...
ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA lasīt vairāk...
KANISTERAPIJU NODARBĪBAS

  Skolā skolēniem ir pieejamas dažādas nodarbības personības veidošanā un attīstībā, kuru mērķis ir veicināt skolēnu neatkarību ikdienas aktivitāšu veikšanā – pašaprūpē, darba iemaņās un brīvā laika aktivitātēs, tādējādi uzlabojot to dzīves kvalitāti.

skolas-soma-300x148.jpg

Tālrunis:67524019 /   r4sips@riga.lv  /  Tirzas iela 2, Rīga, LV - 1024

© 2014 by Rīgas 4. pamatskola