SKOLAS DIREKTORE

 

Inta Pastere

 

tel. 67524019

DIREKTORA VIETNIECE MĀCĪBU DARBĀ 

(Sņežana Vasenkova) 

tel. 67514132

PIRMSSKOLAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA

 (Jeļena Guzeva) 

tel. 67848243

DIREKTORA VIETNIEKS INFORMĀTIKAS JOMĀ

(Vladislavs Vasenkovs) 

tel. 67514132

DIREKTORA VIETNIECE AUDZINĀŠANAS DARBĀ   ( Liepa Diāna) 

tel. 67514135

INTERNĀTA DARBA ORGANIZATORE

 (Staņislava Navicka) 

tel. 67514134

DIREKTORA VIETNIECE ADMINISTRATĪVI

SAIMNIECISKAJĀ DARBĀ

(Valda Nagle) 

tel. 67514131

skolas-soma-300x148.jpg

Tālrunis:67524019 /   r4sips@riga.lv  /  Tirzas iela 2, Rīga, LV - 1024

© 2014 by Rīgas 4. pamatskola